Informacja dla pracowników Marcpol S.A. w upadłości o wypłacie środków objętych II uzupełniającym wykazem złożonym do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Syndyk informuje, iż w dniu 03 października 2016 roku wypłacił na rzecz pracowników Marcpol S.A. w upadłości z siedzibą w Łomiankach środki objęte II uzupełniającym wykazem złożonym do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. II uzupełniający wykaz dotyczy osób zwolnionych w okresie od 01 do 31 lipca 2016 roku.

Komunikaty