Informacja dla pracowników Marcpol S.A. w upadłości o wypłacie środków objętych III uzupełniającym wykazem złożonym do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Syndyk informuje, iż w dniu 25 października 2016 roku otrzymał środki objęte III uzupełniającym wykazem złożonym do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. III uzupełniający wykaz dotyczy osób, których stosunek pracy ustał za wypowiedzeniem pracodawcy w okresie od 01 – 31 sierpnia 2016 roku. Przedmiotowe środki zostały wypłacone na rachunki bankowe pracowników Upadłego w dniu 31 października 2016 roku.

Komunikaty