Informacja nt. wykazu zbiorczego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – Marcpol S.A.

Szanowni Państwo,

Informuję, iż Dział Kadr i Płac Marcpol S.A. w upadłości przygotowuje wykaz zbiorczy do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w sprawie pozyskania środków na wypłatę zaległych wynagrodzeń.

Proszę o nie składanie przez Państwa samodzielnie wniosków o wypłatę należności z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, gdyż zdublowanie wniosków spowoduje opóźnienie w realizacji przez Fundusz należnych wypłat.

Komunikaty