Informacje dla pracowników Marcpol S.A. z dnia 17 czerwca 2016 roku

Wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom kierowanym przez pracowników do Syndyka, celem usystematyzowania kwestii związanych z uregulowaniem należności ze stosunku pracy powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości Marcpol S.A. oraz po tym dniu, Syndyk przedstawia poniżej informacje w przedmiocie sposobu zaspokojenia należności pracowniczych w toku postępowaniu upadłościowym.

Komunikaty