Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – odwołanie z dniem 13.03.2020 r. do dnia 30.04.2020 r. rozpraw i posiedzeń jawnych

W związku z koniecznością ograniczenia ryzyka epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa kierując się koniecznością zapewnienia realizacji pracy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie w zakresie spraw najistotniejszych z dniem 13 marca 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2020 roku zarządzono odwołanie rozpraw i posiedzeń jawnych z wyjątkiem wymienionych w Zarządzeniu Prezesa Nr 64/2020. Szczegóły dostępne na stronie internetowej Sądu – https://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/894/1159/sad-rejonowy-dla-m-st-warszawy.

Komunikaty