Uzupełniająca informacja dla pracowników Marcpol S.A. w upadłości z dnia 08 sierpnia 2016 roku

W związku z dalszymi pytaniami kierowanymi przez pracowników oraz byłych pracowników Marcpol S.A. w upadłości, a także w nawiązaniu do dotychczasowych informacji przekazywanych ww. pracownikom przez Syndyka Masy Upadłości Marcpol S.A. w upadłości, w załączonym poniżej pliku Syndyk przedstawia dodatkowe informacje dla pracowników Upadłego.

Uzupełniająca informacja z dnia 08 sierpnia 2016 roku.

Komunikaty