Ważny komunikat dla pracowników Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. w upadłości likwidacyjnej

W związku ze zbliżającą się wypłatą wierzytelności kategorii II obejmującej premię prywatyzacyjną oraz PPE (Pracowniczy Program Emerytalny) Syndyk Masy Upadłości Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. w upadłości likwidacyjnej zwraca się do pracowników Upadłego o pilne przesłanie oświadczeń o aktualnych rachunkach bankowych lub adresach korespondencyjnych.

Jednocześnie informuję, iż rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu nie może należeć do innej osoby (np. członka rodziny).

W przypadku braku rachunku bankowego środki pieniężne będą wysłane przekazem pocztowym na adres wskazany w oświadczeniu.

Ww. oświadczenia powinny zawierać następujące dane:

  • Imię i nazwisko
  • Adres korespondencyjny
  • Nr rachunku bankowego
  • Podpis

Pisemne Oświadczenia należy składać lub przesłać listownie na adres Kancelarii Syndyka wskazany poniżej (Biuro Warszawa lub Biuro Kielce) bądź przesłać w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail wskazane poniżej.

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego
Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27
02-797 Warszawa
e-mail: kancelaria@saltarski.com

lub

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego
Biuro Kielce
Ul. Batalionów Chłopskich 48
25-671 Kielce
e-mail: kancelaria.kielce@saltarski.com

Komunikaty