Współpraca z Syndykiem Masy Upadłości Energetycznego Centrum S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie

Syndyk Masy Upadłości Energetycznego Centrum S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie podejmie współpracę z osobą/podmiotem, specjalizującym się w zakresie przygotowywania dla przedsiębiorstw energetycznych dokumentacji na użytek prowadzonej korespondencji z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) oraz z Agencją Rynku Energii SA celem wypełnienia obowiązków sprawozdawczych, ciążących na przedsiębiorstwach energetycznych.

Do zakresu obowiązków będzie należało:

 • przygotowanie dokumentacji celem przekazania Prezesowi URE przez Spółkę informacji na temat sprzedaży przez EC energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego w latach 2016, 2017, 2018 oraz realizacji obowiązków w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego jak również realizacji obowiązków w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz świadectw efektywności energetycznej względnie uiszczenia opłat zastępczych tj. celem kontroli przez Prezesa URE realizacji wypełnienia przez EC obowiązku w zakresie:
  • uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej tzw. obowiązku OZE (świadectwa „zielone” i „błękitne”) za 2016, 2017, 2018 r.;
  • uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej tzw. obowiązku CHP (świadectwa „żółte”, „czerwone” i „fioletowe”) za 2016, 2017, 2018 r.;
  • uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej tzw. obowiązku EF, za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 września 2016 roku (świadectwa „białe”);
  • realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego lub uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej tzw. nowego obowiązku EF, za okres od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz za 2017, 2018 rok (świadectwa „białe”);
 • przygotowanie sprawozdania G10.4 (Ob.)k za rok 2018, jakie przedsiębiorstwa prowadzące obrót energią elektryczną obowiązane są przedstawić do Agencji Rynku Energii SA stosownie do 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (obowiązek przekazywania danych statystycznych)

Wymagania:

 • posiadanie doświadczenia w zakresie przygotowywania dla przedsiębiorstw energetycznych ww. dokumentacji na użytek prowadzonej z Prezesem URE oraz z Agencją Rynku Energii SA korespondencji w ww. przedmiocie;
 • systematyczność w pracy i planowaniu zadań w zakresie powierzonych obowiązków;
 • dobra znajomość i obsługa pakietu MS Office.

Syndyk Masy Upadłości Energetycznego Centrum S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie proponuje zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie albo w przypadku prowadzenia przez aplikującego działalności gospodarczej w  oparciu o umowę o współpracę.

Aplikacje wraz z informacją na temat oczekiwanego wynagrodzenia, jak również prognozowanego czasu potrzebnego na wykonanie ww. obowiązków prosimy wysyłać w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia tego ogłoszenia na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Komunikaty