Informacja dla pracowników ATLANTIC S.A. w upadłości likwidacyjnej – wypłata wynagrodzeń z kategorii I

W związku ze zbliżającą się wypłatą zaległych wynagrodzeń (za okres po ogłoszeniu upadłości 25.08.2015r.) ujętych na liście wierzytelności ATLANTIC S.A. w upadłości likwidacyjnej w I kategorii zaspokojenia, Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym ATLANTIC S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie oświadczeń o aktualnych rachunkach bankowych.

Pisemne oświadczenie dotyczące aktualnego numeru rachunku bankowego należy złożyć lub przesłać listownie na adres Kancelarii Syndyka:

Tycjan Saltarski Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
ul. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27
02-797 Warszawa
e-mail: kancelaria@saltarski.com

Oświadczenia powinny zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko
  • adres korespondencyjny
  • nr rachunku bankowego
  • właściwy Urząd Skarbowy (na potrzeby przygotowania PiT-4)
  • podpis

W przypadku braku rachunku bankowego środki pieniężne będą wysłane przekazem pocztowym na adres wskazany w oświadczeniu.

Komunikaty