Informacja dla pracowników MARCPOL S.A. w upadłości o wypłacie w dniu 30 sierpnia 2016 roku odpraw objętych I uzupełniającym wykazem złożonym do FGŚP

Syndyk informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2016 roku wypłacił odprawy na rzecz pracowników Marcpol S.A. w upadłości z siedzibą w Łomiankach zwolnionych w okresie od 07.06 do 30.06.2016 roku, objęte I uzupełniającym wykazem złożonym do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Komunikaty