Informacja dla pracowników MARCPOL S.A. w upadłości o wypłacie w dniu 08 września 2016 roku środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Syndyk informuje, iż środki które wpłynęły na rachunek bankowy Upadłego z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych obejmujące niewypłacone wynagrodzenia pracownicze za miesiąc Maj 2016 roku oraz 6 dni Czerwca 2016 roku zostały w dniu 08 września 2016 roku przekazane przez Syndyka na rachunki bankowe pracowników.

Komunikaty