Sąd Rejonowy w Kielcach – odwołanie terminów wszystkich rozpraw i posiedzeń jawnych w okresie 01.04.2020r.-30.04.2020r.

W związku z rekomendacją Ministerstwa Sprawiedliwości zawartą w piśmie z dnia 19 marca 2020 roku nr DKO-III.5006.1.2020 na podstawie art. 22 § 1 ust. 1 i art. 54 Ustawy z 27 lipca 2001 roku prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365 – j.t. z póź.zm.) Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach odwołał terminy wszystkich rozpraw i posiedzeń jawnych w okresie od dnia 1 kwietnia 2020r. do dnia 30 kwietnia 2020r. – szczegóły na stronie internetowej Sądu – www.kielce.sr.gov.pl w zakładce Aktualności i komunikaty.

Komunikaty