Sprostowanie w artykule autorstwa red. Artura Grabek pod tytułem „Topienie Atlantica” opublikowanym w tygodniku „Wprost” nr 1/2017 z dnia 8.01.2017 r.

W artykule autorstwa red. Artura Grabek pod tytułem „Topienie Atlantica” opublikowanym w dniu 25.12.2016 (na stronie internetowej) oraz na str. 68-69 papierowej wersji „Wprost” nr 1/2017 z dnia 8.01.2017 podano nieprawdziwe i niepełne informacje wymagające sprostowania tj:

  1. Nieprawdą jest, że T.Saltarski wycenił zadłużenie ATLANTIC na ok. 83 mln zł. W/w. podał 65 mln jako długi Atlantic z ksiąg na 30.06.2015 oraz 18 mln jako nieujęte w księgach.
  2. Wzmianka o kwocie 57 mln zł wraz z komentarzem „wycena zobowiązań ATLANTIC S.A. z 11.08.2015 wg Atlantic S.A.” zawiera nieprawdziwą informację. Podany stan nie dotyczy zobowiązań na dzień 11.08.2015.
  3. Sugestie o zbieżności długów na liście z wyliczeniami Atlantic wprowadzają w błąd. Wyliczenia z Atlantic z 11.08.2015 dotyczą stanu na dzień 28.05.2015 i nie obejmują zobowiązań do dnia ogłoszenia upadłości. Nie mogą zatem być zestawiane z danymi z listy wierzytelności.
  4.  Nieprawdą jest, że kwota 57 mln podana przez ATLANTIC miałyby określać stan na 11.08.2015. W dniu 5.08.2015 ATLANTIC zgłosiła, że jej długi określone na ok.65 mln zostały zaniżone o ok. 6,5mln. Zł.
  5. Artykuł zawiera jednostronną relację i nie zawiera komentarza Syndyka do twierdzeń prawników Atlantic. Syndyk zadał istnienie i wysokość długów na liście, a Atlantic nie zaskarżyła listy do Sędziego-komisarza.

Poniżej link do całego artykułu prasowego.

https://www.wprost.pl/tygodnik/10036284/Topienie-Atlantica.html

Komunikaty